Projekt virtuálního regionu Bene.cz

 

Mysli globálně, jednej lokálně. Přiznejte si, kdy jste naposledy viděli ve středočeském regionu pást krávu nebo kozu. Značná část zahraničních turistů projíždí při své návštěvě ČR přímo nebo následně regionem Bene.cz. Většina z nich se v regionu ani nezastaví. Výstavba D3 tuto situaci, při absenci vhodných protiopatření, ještě zhorší. Velká část vícedenních návštěvníků Prahy potřebuje cíl k jednodennímu výletu.

Představujeme Vám zajímavý projekt, přímo volající po přívlastku internetový. Autoři projektu však tento pohled odmítají. Bene.cz je reálným podnikatelským projektem, který využívá moderní internetové technologie pro dosažení konkrétních cílů v prostředí restrukturalizace a stabilizace českého hospodářství před vstupem do Evropské unie. Projekt zaměřuje na benešovský region a přirozené, širší okolí. Jsme totiž přesvědčeni, že tento středočeský prostor si prostě zaslouží naší pozornosti a že je to zároveň maximální velikost regionu, ve kterém lze soustředěným tlakem na občany, orgány správy měst a obcí a podnikatelské subjekty zvýšit počítačovou, informační a internetovou gramotnost. Cílem našeho projektu je například dostižení úrovně brněnského regionu, a zejména včasné podchycení všech výzev vycházejících z programu SAPARD, akčního plánu eEurope+ a dalších programů a projektů EU i ČR.

Projekt by měl aktivním, soustředěným tlakem přimět jednotlivé subjekty k tomu, aby plně využily příležitosti, které nabízí informační společnost s cílem zamezit dalšímu vzdalování se EU v této oblasti.

Naše analýza v tomto směru dospěla k těmto závěrům. Bene.cz je z větší části součástí Středočeského kraje. Středočeský kraj je nepřirozený region, jehož jediným integrujícím prvkem je poloha a do jehož středu je vklíněna Praha. Region Bene.cz není ani zemědělským ani průmyslovým regionem. Jeho výrazně nízká úroveň nezaměstnanosti je výsledkem skutečnosti, že velká část pracujících dojíždí za prací do Prahy a okolí. Středočeský kraj sám má v tomto směru primát, za prací dojíždí až 53% jeho obyvatel. Tento stav se neustále horší, tak jak například kupní sílu obyvatel odčerpávají obchodní zóny typu Čestlice. Region Bene.cz nemá vysokou školu, výzkumné ústavy, průmyslové zóny, technologická centra nebo výrazně progresivní průmysl. Lidé na Benešovsku přebývají, studují maximálně střední školy, pracují v průměrně vyspělých podnicích a chtějí-li dosáhnout vyšší společenské uplatnění, odcházejí ve středním věku za prací do Prahy. Tam si také odbývají část nákupních a společenských aktivit, aby opět přespali doma. To vede k tomu, že se obyvatelé regionu dostatečně neidentifikují se svým bydlištěm, klesá jejich zájem o veřejné věci a hrozí tak skryté vylidňování této oblasti. Skryté jen proto, že Praha nenabízí možnosti bydlení a že cenová úroveň základních životních potřeb v Praze je výrazně vyšší. Zbývá jen podotknout, že efektivita dojíždění za prací se postupně snižuje s rostoucími cenami dopravy.

Region Bene.cz má přitom stovky fantastických příležitostí a výzev. Přímý kontakt s Prahou by bylo možno využít v opačném směru. Tedy tak, že by Pražáci utráceli své peníze na Benešovsku, zahraniční investoři by posunuli svůj zájem o průmyslové pozemky blíže k levnějšímu zdroji nezkažené pracovní síly. Oprávněnost těchto excentrických tendencí podporuje dobrá dopravní dostupnost, krásná krajina nabízející rekreační, turistické a sportovní příležitosti, minimální výskyt prvků s negativním vlivem na životní prostředí.

Přitom by region mohl být magnetem pro české i zahraniční turisty, centrem agroturistiky, místem pro budování nových středních podniků, oblastí s podporou trvale udržitelného rozvoje venkovských oblastí a prostorem pro diverzifikaci hospodářských činností venkovských oblastí, zajišťujících větší rozmanitost hospodářských činností a růst alternativních zdrojů příjmů pro venkovské obyvatelstvo.

S projektem virtuálního regionu Bene.cz seznamujeme veřejnost, podniky a instituce s desetiměsíčním zpožděním. Tak dlouho totiž náš realizační tým analyzoval, projektoval, programoval a testoval zhruba 160 základních internetových stránek, skládajících se zatím z 4.800 programových, textových, datových a obrazových souborů. Objem dat internetového portálu přesahuje k dnešnímu dni 50 Mbytů. Plánovaný objem dat je trojnásobný. Projekt zatím spotřeboval asi 1 mil. přímých nákladů a odhad ceny internetového portálu se v případě dodávky na objednávku pohybuje na úrovni 3 mil. Kč. Na projektu bylo odpracováno přibližně 15 tisíc hodin.

Samozřejmě, že zpožděná prezentace projektu má své důvody. Před půl rokem by nás nikdo neposlouchal. Doba neobjektivního internetového nadšení fandila před půl rokem jiným projektům, než je regionální portál. Naštěstí se dnes vrátila do hodnotících kritérií internetových projektů realita. Internetové technologie již nejsou cílem, ale prostředkem pro dosažení reálných cílů, měřitelných skutečnými obchody a zisky hospodářských subjektů. Prostě jsme čekali, až samotný výsledek projektu bude hlavním argumentem při budování důvěry budoucích uživatelů.

Internetový regionální portál je v současnosti plně funkční, pokračuje plnění daty a realizace anglické jazykové verze. K dispozici jsou všechny internetové služby a technologie, které si můžete přát. Webhosting, elektronická pošta, desítky databází s postupně doplňovanými daty o historii, turistice, burza práce, seznamka, kalendář akcí, inzertní sekce, chat, diskuzní fóra, databáze podnikatelských subjektů, nabídka a poptávka po kooperacích, elektronický obchod, internetová aukce, přehled zpráv dělený do pěti sekcí, ankety, registrace domén, portál WAP pro mobilní telefony, nápověda. Každé obci v regionu jsme vytvořili zcela zdarma vlastní prezentaci se základními údaji. To vše je doplněné dokonalým reklamním systémem a redakčním a zpravodajským systémem, umožňujícími provozovat plnohodnotné regionální internetové noviny.

Celý projekt již prošel testovacím provozem, ve kterém byla odstraněna většina programových, funkčních a obsahových chyb. V současné době začal veřejný testovací provoz doprovázený intenzivním doplňováním a vylepšováním obsahové stránky projektu. A právě v této fázi:

Hledáme a nutně potřebujeme spolupracovníky, dobrovolníky, internetové nadšence i profesionály. Hledáme autory příspěvků a zpráv z oblasti života regionu, sportu, zábavy, turistiky a internetu. Nutně potřebujeme navázat aktivní spolupráci se zástupci firem a firemního prostředí, provozovateli služeb i soukromými podnikateli. Nutností je přímý kontakt s představiteli státní správy, regionálními institucemi, bankami a dalšími hospodářskými, společenskými i kulturními subjekty. Hledáme významné osobnosti politického a hospodářského života regionu. Prostě všechny, kterým na rozvoji regionu záleží. Budeme-li připraveni, můžeme v příštích letech ukrojit maximum z koláče nabízených podpor z fondů Evropské unie, našich ministerstev i dalších programů. Samozřejmě, že nejvíce nám nyní chybí finanční prostředky. Naše možnosti jsou vyčerpány. A nepotřebujeme jen sponzory, zadejte nám realizaci svých projektů, prezentací, dejte si vaši reklamu či anketu na náš portál.

Dobře víme, že ani ty nejlepší podniky a instituce, vyjma specializovaných IT firem, nemají dnes dostatek prostředků a personálních rezerv na vytváření specializovaných internetových oddělení, které by jim zajistily připravenost na rostoucí výzvy k používání informačních a komunikačních technologií a nástupu internetu. Již nyní je zřejmé, že bez reakcí na tyto výzvy není možné zajistit konkurenceschopnost a dynamický rozvoj firem v prostředí před, a zejména po vstupu do EU.

Náš projekt, naše společnost a další subjekty, zúčastněné na realizaci projektu, tedy zatím pracovaly za vás, abyste to měli v následujícím rozhodném období snadnější. Internetový portál Bene.cz je příkladem a souhrnem internetových technologií, jejichž využívání vám umožní vaše prokazatelné zaspání dohnat. Stačí jen zvolit správné prvky, jejich poměr a aplikovat je na poměry ve vaší firmě či instituci. Pak jen stačí zamíchat a používat.

V Benešově 15. července 2001
Ing. Tomáš Smutný
ředitel projektu