Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s. Praha
Zrcadlo (historie)
  AMAVET Šumperk
   Revoluční 3/5 Tel. 733 697 155
 
  
 
 
 
 
 
po  tadlo.abz.cz
Rychlý výběr:  
Pro rodiče

Vážení rodiče
15. srpna 2018  

Dobře víme, že nejsme Praha, Brno, Ostrava. Jsme v Šumperku. To samozřejmě ovlivňuje Vaše možnosti poskytnout vašemu dítěti placené kroužky. Na druhé straně jsou ale děti jedené do čeho by se vám mělo vyplatit investovat. Dítě které bude dva, tři roky navštěvovat naše kroužky, bude mít zcela jiný postoj ke vzdělání a ke svému budoucímu uplatnění, než děti které hráli v kroužku fotbal. Sportovci ať mi prominou. Bude to mít jistě kladný vliv na výběr budoucího povolání vašich dětí ale především to bude patrné na zvýšené touze poznávat věci a děje, kriticky myslet a týmově se zapojovat do řešení úloh.

Více informací, přílohy, tisk Autor, zdroj : Ing. Smutný
 
.:  Daruj přes PyPal  :.
;
.:  N o v i n k y  :.


AMAVET z.s. centrum@amavetsumperk.cz